POŁĄCZENIE MAWILUX S.A. Z ELEKTROTIM S.A. – 28.02.2018 r.

Informujemy, iż dnia 28 lutego 2018 roku spółka MAWILUX S.A. została połączona z ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku MAWILUX S.A. (spółka przejmowana) na ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca). Podstawą połączenia były: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. z dnia 30 stycznia 2018 roku oraz uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAWILUX S.A. z dnia 30 stycznia 2018 roku.

Więcej informacji na stronie ELEKTROTIM S.A.

Systemy oświetleniaSystemy ElektryczneSystemy TelekomunikacyjneSystemy Bezpieczeństwa