ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA

07.06.2016r.  –  Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia nr SBBPKK007916P, SBPNK008016C, SBPUK008116C dla MAWILUX S.A. potwierdzające pełną zdolność Spółki do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, „NATO CONFIDENTIAL”, „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

POUFNE

NATO CONFIDENTIAL

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI W PORCIE LOTNICZYM WROCŁAW

Informujemy, że w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przystosowanie lotniska do wyższej kategorii ILS oraz wykonanie analizy porealizacyjnej ewaluacyjnej”,  po przeprowadzeniu niezbędnych procedur, Lotnisko Wrocław otrzymało Certyfikat CAT II – uprawniający do wykonywania operacji lądowania w warunkach ograniczonej widzialności dla kategorii II. MAWILUX S.A. wykonała w ramach powyższego zadania systemy oświetlenia nawigacyjnego
Czytaj dalej

MAWILUX S.A. sponsorem głównym biegu WRO Runway Run

W nocy, z 11 na 12 czerwca 2016r. odbędzie się na terenie Portu Lotniczego Wrocław wyjątkowe wydarzenie pn. WRO Runway Run.

Blisko tysiąc osób pobiegnie w nocy po zmodernizowanej drodze startowej lotniska. W ten sposób lotnisko uczci zakończenie kluczowej inwestycji, której elementem była modernizacja drogi startowej i jej oświetlenia realizowanej m.in. przez MAWILUX S.A.
MAWILUX S.A. wystąpi w roli sponsora głównego biegu.

Więcej informacji na http://airport.wroclaw.pl/2016/04/06/nocny-bieg-po-drodze-startowej-wroclawskiego-lotniska/

ŚWIADECTWO AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO Nr 937/2015

W dniu 17.12.2015 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego udzieliła akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Systemu teleinformatycznego „ASK-MAWILUX-PF/NC/EU” w MAWILUX S.A., przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli: POUFNE, NATO CONFIDENTIAL, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, do dnia 30.11.2020r.

Czytaj dalej