Archiwa autora: redaktor

POŁĄCZENIE MAWILUX S.A. Z ELEKTROTIM S.A. – 28.02.2018r.

Informujemy, iż dnia 28 lutego 2018 roku spółka MAWILUX została połączona z ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku MAWILUX S.A. (spółka przejmowana) na ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca). Podstawą połączenia były: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. z dnia 30 stycznia 2018 roku oraz uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAWILUX S.A. z dnia 30 stycznia 2018 roku.

• Spółka MAWILUX S.A. została wykreślona z KRS przez sąd rejestrowy z urzędu;
• Spółka ELEKTROTIM S.A. stała się następcą prawnym MAWILUX S.A. i wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki MAWILUX S.A.;
• Pracownicy MAWILUX S.A. stali się Pracownikami ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 231 Kodeksu pracy i są zatrudnieni w Pionie Zarządzania ELEKTROTIM S.A. w Zakładzie Systemów Lotniskowych (PZL);
• Dyrektorem Zakładu Systemów Lotniskowych MAWILUX jest Pan Dariusz Kozikowski.

W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt:

Dyrektor Zakładu Systemów Lotniskowych MAWILUX
Dariusz Kozikowski
Tel. (+48) 22 250 24 00
Tel. kom. (+48) 697 400 406
e-mail: dariusz.kozikowski@elektrotim.pl

Informacje na stronie ELEKTROTIM S.A.
więcej informacji

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA

07.06.2016r.  –  Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia nr SBBPKK007916P, SBPNK008016C, SBPUK008116C dla MAWILUX S.A. potwierdzające pełną zdolność Spółki do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, „NATO CONFIDENTIAL”, „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

POUFNE

NATO CONFIDENTIAL

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL