Polityka Personalna


Mocną stroną Mawilux S.A. jest kompetentna, wykształcona i umiejętnie dobrana kadra. Staramy się stale inwestować
w rozwój naszych pracowników, co z kolei stanowi najlepszą gwarancję sprostania trudnym wyzwaniom dzisiejszego biznesu.

Rozwój zawodowy  i ocena efektywności zawodowej
Mając na uwadze konieczność lepszego rozpoznania potencjału pracowników Spółce, a także utworzenie indywidualnych programów rozwoju Pracowników, w tym kreowania systemu awansowania i przygotowania Pracowników do awansu oraz strategii nagradzania, premiowania jak również poznania obszarów wymagających poprawy, Pracownicy uczestniczą
w okresowych ocenach wyników oraz procesach planowania rozwoju zawodowego.

Plany szkoleń
Rozwój kadry jest jednym z głównych celów strategicznych Mawilux S.A. na najbliższe lata, dlatego stałe inwestowanie
w rozwój wiedzy Pracowników Mawilux S.A. traktuje priorytetowo.
Na podstawie opracowywanych rocznych Planów Szkoleń Pracownicy mają możliwość skorzystania z kursów doszkalających, dofinansowania studiów oraz innych form podnoszących kwalifikacje oraz zwiększających ich atrakcyjność zawodową.
Ufamy, że dzięki zapewnieniu zespołowi możliwości pogłębiania wiedzy jesteśmy postrzegani jako atrakcyjny Pracodawca nie tylko dla obecnej lecz i potencjalnej kadry.

Wynagrodzenie i  świadczenia dodatkowe
Oprócz uzgodnionego wynagrodzenia  oraz składników dodatkowych wynikających z obowiązującego w Spółce Regulaminu Wynagradzania, integralną częścią naszej polityki wynagrodzeń są programy świadczeń dodatkowych.

Programy stypendialne
Mawilux S.A. angażuje się w różne formy pozyskiwania kadry, również spośród uzdolnionej młodzieży szkół średnich poprzez wspieranie rozwoju wiedzy potencjalnej przyszłej kadry w ramach programu stypendialnego.