Kontakt


ZAKŁAD SYSTEMÓW LOTNISKOWYCH
MAWILUX

Łady, ul. Grudzi 23,
05-090 Raszyn

tel: +48 [22] 250 24 00
fax.: +48 [22] 250 24 49
fax.: +48 [22] 349 20 99
e-mail: sekretariat@elektrotim.pl

Siedziba ELEKTROTIM S.A.
ul. Stargardzka 8
54-156 Wrocław
POLSKA

tel. (+48 71) 352 13 41
tel. (+48 71) 351 40 70
fax. (+48 71) 351 48 39
e-mail: sekretariat@elektrotim.pl