O firmie


Mawilux S.A. jest wiodącym dostawcą i wykonawcą oferującym rozwiązania w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa
i ochrony. Oferujemy kompleksowe rozwiązania zaczynając od wykonania projektów, realizacji dostaw, wykonania prac budowlano montażowych, uruchomienia, na obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej kończąc.

Naszą misją jest: Wspieranie rozwoju infrastruktury.

Misję realizujemy przy udziale naszego personelu posiadającego duże doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas realizacji licznych inwestycji, w tym inwestycji „pod klucz”. Pracownicy nasi posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów
w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa i ochrony.