Grupa Kapitałowa


Od 2010 roku firma MAWILUX S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, której podmiotem nadrzędnym
w stosunku do pozostałych Spółek jest Elektrotim S.A.

W skład Grupy wchodzą:

   • ELEKTROTIM S.A.
   • MAWILUX S.A.
   • PROCOM SYSTEM S.A.
   • ZEUS S.A.
   • ELTRAKO SP. Z O.O.
   • OSTOYA – DataSystem Sp. z o.o.