Historia firmy


18.07.2016
ELEKTROTIM S.A. jedynym akcjonariuszem MAWILUX S.A.

28.08.2014
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.040.520,00 zł.

17.06.2014
Nabycie przez Elektrotim S.A. kolejnej puli akcji MAWILUX S.A.

23.05.2012
Sprzedaż  23,08% akcji MAWILUX S.A. Spółce ELEKTROTIM S.A.

19.04.2012
Przekształcenie MAWILUX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w MAWILUX Spółkę Akcyjną.

08.10.2010
Sprzedaż 51,28% udziałów MAWILUX Sp. z o.o. Spółce Elektrotim S.A.

02.09.2003
Roozpoczęcie działalności Spółki.