Polityka jakości


Mawilux S.A. jest wiodącym dostawcą i wykonawcą oferującym rozwiązania w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa
i ochrony. Oferujemy kompleksowe rozwiązania zaczynając od wykonania projektów, realizacji dostaw, wykonania prac budowlano montażowych, uruchomienia kończąc na obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

Naszym celem jest rozwój przedsiębiorstwa przy podniesieniu jakości oferowanych usług i konkurencyjności bazując na długoletnich relacjach biznesowych z naszymi klientami opartych na stabilności i zaufaniu.

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki dużej mobilności, samodzielności, elastyczności w działaniu, stosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych, ciągłemu dostosowywaniu się do rzeczywistych potrzeb stawianych przez naszych klientów oraz działania w pełni zgodnego z wymaganiami międzynarodowego standardu zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Profesjonalizm i doświadczenie naszego personelu, wysoko wyspecjalizowane zaplecze techniczne oraz sprawna organizacja pracy zapewnia, że wszystkie usługi „pod klucz” począwszy od wykonania projektów, dostaw, prac budowlano-montażowych, kończąc na usługach gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz pracach konserwacyjnych, są realizowane zgodnie
z oczekiwaniami Klienta oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Zarząd Spółki chcąc zapewnić skuteczną realizację wszystkich celów Spółki oraz utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością przygotował zadania dla poszczególnych pracowników i działów Spółki, których realizację na bieżąco monitoruje.

Zarząd Spółki Mawilux S.A.