Władze firmy


Zarząd:

Prezes Zarządu – Grzegorz Olizarowicz
Członek Zarządu – Marian Wojdyło

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Diakun
Członek Rady Nadzorczej – Piotr Freyberg
Członek Rady Nadzorczej – Maciej Folta