Realizacje


Dostosowanie drogi startowej do operacji w warunkach ograniczonej widzialności

W dniu 25.08.2015r. Mawilux S.A. podpisał z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” umowę na wykonanie zadania pn. „Dostosowanie drogi startowej DS-3 na kierunku 33 do operacji w warunkach ograniczonej widzialności (CAT III ICAO)”


Przystosowanie lotniska we Wrocławiu do wyższej kategorii ILS

W dniu 25.08.2015r. Mawilux S.A. podpisał z Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. umowę na wykonanie zadania pn. „Przystosowanie lotniska do wyższej kategorii ILS oraz wykonanie analizy porealizacyjnej ewaluacyjnej”


Budowa kompleksu wychowania fizycznego

W dniu 25.06.2015r. Mawilux S.A. podpisał z ZEUS S.A. umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa kompleksu wychowania fizycznego na terenie K-0151 Zegrze”


Obiekt radiokomunikacyjny Jasionka, gmina Trzebownisko

W dniu 3.06.2015r. Mawilux S.A. podpisał z Gastel Prefabrykacja S.A. umowę na zaprojektowanie, uruchomienie obiektu radiokomunikacyjnego OR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odpowiednim wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację, uruchomienie i eksploatację obiektu na działkach 1867/193; 1867/194; 1867/135; 1867/136 Jasionka gm. Trzebownisko zlokalizowanych w rejonie Portu Lotniczego Rzeszów w Jasionce.


Remont obwodów oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku Jednostki Wojskowej w Poznaniu

W dniu 15.05.2015r. Mawilux S.A. podpisał z Jednostką Wojskową Nr 1156 w Poznaniu umowę na wykonanie zadania pn. „Remont obwodów oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku w Jednostce Wojskowej Nr 1156 w Poznaniu”


Wykonanie oświetlenia osiowego w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

W dniu 30.04.2015r. Mawilux S.A. podpisał z Portem Lotniczym w Gdańsku umowę na wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonanie oświetlenia osiowego (dla warunków widzialności RVR ≤ 350m) na drogach kołowania i płytach postojowych w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy”


Wykonanie robót budowlanych z montażem systemów awaryjnego hamowania samolotów na lotnisku Mińsk Mazowiwecki

W dniu 20.02.2015r. Mawilux podpisał z 12 Terenowym Oddziałem Lotniskowym umowę na wykonanie, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, robót budowlanych polegających na budowie infrastruktury wraz z montażem systemów awaryjnego hamowania samolotów na lotnisku Mińsk Mazowiecki.


Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

16.09.2014r. Mawilux S.A. podpisał z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski umowę na wykonanie zadania dotyczącego przebudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu „ System zielonych inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne”


Modernizacja oświetlenia ulicznego- teren miasta Radom

W dniu 26.08.2014r. Mawilux S.A. podpisał z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji z siedziba w Radomiu umowę na wykonanie zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomia w ramach programu SOWA – część II”


Budowa dróg kołowania na terenie Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

W dniu 01.04. 2014r. Mawilux S.A. podpisał z BUDIMEX S.A. umowę na realizację zadania pod nazwą
„Budowa dróg kołowania etap II DKN1 na terenie Portu Lotniczego Warszawa Okęcie”


Obiekty radionawigacyjne DME Kmiecin i DME Karnice

W dniu 19.03.2014r. firma Bartus Systemy Radionawigacyjne Edyta Ernest – Afrykańska podpisała z Mawilux umowę na wykonanie zadania dotyczącego zaprojektowania, wybudowania i wyposażenia obiektów radionawigacyjnych DME Kmiecin i DME Karnice wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, odpowiednim wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami, akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację i uruchomienie oraz eksploatację obiektu, z wyłączeniem urządzenia DME oraz przyrządów pomiarowych.


Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

W dniu 04.11.2013r. Mawilux S.A. podpisał z Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie umowę na wykonanie zadania: „Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą techniczną na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”


Budowa AWOS na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie

18.09.2013 spółka Mawilux podpisała z Aviomet Sp. z o.o. umowę na zaprojektowanie oraz wykonanie zaprojektowanej infrastruktury automatycznego systemu pomiarów parametrów meteorologicznych – Automated Weather Observing System (AWOS),  na terenie lotniska im. F. Chopina w Warszawie.


Budowa lądowiska dla śmigłowców w Kędzierzynie-Koźlu

W dniu 26.08.2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu podpisał z Mawilux S.A. umowę na wykonanie zamówienia pod nazwą: ,,Zaprojektowanie i wykonanie całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”.


Budowa OR w lokalizacjach Warszawa i Dawidy

W dniu 22.08.2013r. Mawilux S.A. podpisał z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej umowę na wykonanie zadania dotyczącego zaprojektowania, wybudowania, wyposażenia, uruchomienia, skonfigurowania funkcjonalnego dwóch ośrodków radiokomunikacyjnych w lokalizacjach Warszawa i Dawidy.


Budowa OR Rzeszów

21.08.2013r.  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała z Mawilux S.A. umowę na zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektu radiokomunikacyjnego OR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odpowiednim wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami zlokalizowanego w rejonie Portu Lotniczego Rzeszów w Jasionce.


Rozbudowa lądowiska dla śmigłowców w Elblągu

12.08.2013r. Mawilux S.A. podpisał z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu kontrakt na ,,Dostosowanie istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do obowiązujących przepisów”


Wyposażenie stacji transformatorowej wraz z wykonaniem przyłącza NN  w Łasku

Dnia 02.08.2013r. Mawilux S.A. podpisał z 12 Terenowym Oddziałem Lotniskowym umowę na wyposażenie stacji transformatorowej wraz z wykonaniem przyłącza NN budynków NOSP oraz drogi dojazdowej na lotnisku w Łasku.