Wybrane referencje


WROCŁAW- Projekt budowlano-wykonawczy „Przystosowanie lotniska do wyższej kategorii ILS” w zakresie energetycznym i teletechnicznym

MIŃSK MAZOWIECKI- Montaż systemów awaryjnego hamowania samolotów BAK-12 na terenie lotniska Mińsk Mazowiecki

RADOM- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomia w ramach programu SOWA- część II

POZNAŃ- Remont obwodów oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku w JW 1156

PAŻP- Budowa OR Legnica

OLSZTYN- Przebudowa kompleksu zasilania energetycznego kompleksu wojskowego w Mrągowie

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE- Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

PAŻP- Budowa ośrodka OR Dawidy

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI- Przebudowa oświetlenia ulicznego

WARSZAWA- Rozbudowa pola wzlotów w PL im. F. Chopina w Warszawie- przebudowa i rozbudowa PPS 2,PPS 4, PPS 6 oraz drogi DS-3

WARSZAWA- Rozbudowa pola wzlotów w PL im. F. Chopina w Warszawie- budowa dróg kołowania, etap II DK-N1

WARSZAWA- Rozbudowa pola wzlotów w PL im. F. Chopina w Warszawie

PAŻP- Budowa OR Szymany

ŁĘCZYCA- Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej

KUTNO- Przystosowanie istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Kutnowskim Szpitalu Samorządowym do wymagań przepisów

KĘDZIERZYN KOŹLE- Zaprojektowanie i wykonanie całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych

WARSZAWA- AWOS na terenie lotniska im. F. Chopina w Warszawie

PAŻP- Budowa OR DME Linin

BYDGOSZCZ- Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców sanitarnych

SZEPIETOWO- Budowa ladowiska dla śmigłowców w Agencji Rezerw Materiałowych

GDYNIA- Budowa systemu świateł nawigacyjnych oraz instalacji elektroenergetycznej na lotnisku Gdynia – Kosakowo

ŁASK – Wyposażenie stacji transformatorowej oraz wykonanie przyłącza NN

WARSZAWA – Budowa kabla zasilającego

GDAŃSK – Rozbudowa istniejącej płyty postojowej PPS-6

WARSZAWA – Rozbudowa pola wzlotów w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie

LUBLIN – Budowa lądowiska helikopterów sanitarnych

ŻARY – Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

MOGILNO – Przebudowa linii napowietrznej

ZIELONA GÓRA – Budowa sieci elektroenergetycznej zasilającej oświetlenie nawigacyjne – podświetlane znaki pionowe

WROCŁAW – Budowa płyty do odladzania oraz budowa drogi pożarowej na lotnisku we Wrocławiu

LUBLIN – Budowa wieży strunobetonowej dla systemu TETRA

WARSZAWA – Instalacja układów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach meterologicznych PAŻP

12 TOL – Rozbudowa systemu elektroenergetycznego, Montaż systemu elektr.

GDAŃSK – Budowa drogi kołowania równoległej do DS na terenie PL Gdańsk

GDAŃSK – Budowa stanowiska do odladzania

GDAŃSK – System sterowania światłami nawig. – PL Gdańsk

GDAŃSK – Budowa drogi kołowania równoległej do DS na terenie PL Gdańsk

GIŻYCKO – lądowisko dla śmigłowców przy SPZOZ w Giżycku

ŁOMŻA – Wykonanie robót bud.-mon., związanych z dostosowaniem SOR do wymagań

PAŻP – Budowa OR Grajewo, Stare Iganie, Jędtrzejów, Trzebnica

PRUSZKÓW – Budowa lądowiska dla śmigłowców

SKIERNIEWICE – Wykonanie instalacji antenowych sys. łączności radiowej

SKIERNIEWICE – Wykonanie instalacji antenowych

SZEPIETOWO – Budowa lądowiska dla śmigłowców

WARSZAWA – Dokończenie oświetlenia naw. płaszczyzn postoju samolotów w PL Chopina w Warszawie- PPL-REF

WARSZAWA – Zaprojektowanie i wybudowanie obiektów systemu ILS DME

WARSZAWA – Modernizacja systemu ośw. nawig. na kierunku 11 -PPL

WARSZAWA – Modernizacja systemu oświetlenia i nawigacyjnego- PL im. F. Chopina

WARSZAWA – Wykonanie remontu oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku Warszawa Okęcie