Prefabrykaty lotniskowe


Mawilux S.A. jest producentem prefabrykatów betonowych do montażu urządzeń nawigacyjnych. Nasza oferta obejmuje produkcję następujących prefabrykatów:

  • fundamentów lamp oświetlenia nawigacyjnego (naziemnych i zagłębionych)
  • lotniskowych studni kanalizacji kablowych i teletechnicznych
  • fundamentów dla urządzeń radionawigacyjnych

Oferujemy prefabrykaty standardowe oraz specjalistyczne określone w projektach wykonawczych dla danych systemów.