Wskaźniki kierunku wiatru


Mawilux S.A. jest producentem wskaźnika kierunku wiatru. Wskaźnik może być stosowany na lotniskach i lądowiskach
dla śmigłowców.