Systemy telekomunikacyjne, radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i antenowe


Mawilux S.A. oferuje kompleksowe rozwiązania z dziedziny telekomunikacji, radiokomunikacji, radionawigacji.
Nasze doświadczenie oraz umiejętności pozwalają na zapewnienie rzetelnej obsługi powierzonego nam zadania.

Mawilux S.A. jako wykonawca systemów łączności radiowej oferuje kompleksowe wykonanie systemów począwszy
od wykonania projektu wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, skończywszy na realizacji dostaw, wykonaniu prac budowlano – montażowych, uruchomieniu i świadczeniu usług serwisowych.

Mawilux S.A. jako wykonawca systemów radionawigacyjnych oferuje kompleksowe wykonanie systemów począwszy
od wykonania projektu wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, skończywszy na realizacji dostaw, wykonaniu prac budowlano – montażowych, uruchomieniu i świadczeniu usług serwisowych.