Prace formalno-prawne


  • Wyszukiwanie odpowiedniej lokalizacji obiektu wg wskazań klienta i akwizycja
  • Wizja techniczna z klientem
  • Podpisanie umowy z właścicielem obiektu w imieniu inwestora
  • Dokonywanie uzgodnień formalno-prawnych w imieniu klienta w oparciu o prawo budowlane
  • Przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie fazy projektowej
  • Pozyskanie wszelkich innych niezbędnych uzgodnień i pozwoleń
  • Składanie wniosków o pozwolenia na budowę w imieniu inwestora