Prace serwisowe


  • Serwis i utrzymanie infrastruktury techniczno-budowlanej
  • Serwis i utrzymanie sprzętu telekomunikacyjnego
  • Przeglądy okresowe obiektów budowlanych