ŚWIADECTWO AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO Nr 937/2015

W dniu 17.12.2015 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego udzieliła akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Systemu teleinformatycznego „ASK-MAWILUX-PF/NC/EU” w MAWILUX S.A., przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli: POUFNE, NATO CONFIDENTIAL, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, do dnia 30.11.2020r.


Świadectwo