ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA

07.06.2016r.  –  Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia nr SBBPKK007916P, SBPNK008016C, SBPUK008116C dla MAWILUX S.A. potwierdzające pełną zdolność Spółki do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, „NATO CONFIDENTIAL”, „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

POUFNE

NATO CONFIDENTIAL

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL