ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO TRZECIEGO STOPNIA – „ESA CONFIDENTIAL”

21.07.2016r. –  Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia dla MAWILUX S.A. potwierdzające zdolność Spółki do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: „ESA CONFIDENTIAL” (Europejska Agencja Kosmiczna).

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO TRZECIEGO STOPNIA